Intrekken besluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Kievitstraat 38

21 september 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel besluiten tot het intrekken van het verkeersbesluit van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken bij de volgende locaties;

  • Kievitstraat 38

Allen te Krimpen aan den IJssel.

Dit besluit is genomen op grond van artikel 12, letter a van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, juncto artikel 18 lid 1, sub d en artikel 149 van de Wegenverkeerswet. Belanghebbenden die van mening zijn dat zij door dit besluit om genoemde gehandicaptenparkeerplaatsen in te trekken rechtstreeks in hun belangen worden getroffen, kunnen binnen zes weken nadat het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.