Denkt u mee over de ontwikkeling van woningbouw op de kerkdreef.

23 november 2021

Denkt u mee over de ontwikkeling van woningbouw op de kerkdreef. (De voormalige locatie van de Admiraal de Ruyterschool)

Aan de Kerkdreef in Krimpen aan den IJssel stond vroeger de Admiraal de Ruyterschool. Na de nieuwbouw van deze basisschool (naast de oude plek) is er niets meer gebouwd. Daar gaat nu verandering in komen. We gaan deze ruimte namelijk als woongebied ontwikkelen. De gemeente onderzoekt hiervoor op dit moment de mogelijkheden.

Ontwikkeling van de locatie door een groep inwoners

Het is de bedoeling dat een enthousiaste groep inwoners de ruimte ontwikkelt. We noemen dit Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Dit betekent dat er bij het project geen projectontwikkelaar betrokken is. De gemeente is voor de ontwikkeling van de plek al lange tijd in gesprek met een groep Krimpenaren. Zij willen hier tussen de 20-25 zeer duurzame woningen bouwen. Het gaat daarbij om zogenaamde Nul op de meterwoningen. In een Nul op de Meter-woning wordt het netto energiegebruik tot nul gereduceerd. Dit gebeurt door slim gebruik te maken van energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers.

Deel uw inzichten

De plannen voor het gebied aan de Kerkdreef zijn nog in ontwikkeling. Er zijn uitgangspunten opgesteld en er is een concept stedenbouwkundig plan ontwikkeld. Deze zijn de basis voor de bedachte woningbouwontwikkeling. De plek is onderdeel van het gebied, waarvoor de gemeenteraad eerder dit jaar de Ontwikkelvisie IJsseldijk heeft vastgesteld. In deze visie is voor de Kerkdreeflocatie aangegeven dat er woningbouw kan worden gemaakt volgens het boerenerf-principe. Dat betekent woningbouw die afgeleid is van de karakteristieke boerderijen aan de IJsseldijk.

Uitgangspunten voor het boerenerf-principe zijn o.a.:

  • – verschil in grootte van gebouwen en woningtypen
  • – de woningen bevinden zich rondom een gezamenlijk erf met beplanting (hagen en bomen)

Juist op dit moment nodigen wij u graag uit om te horen hoe u tegen de voorgenomen plannen aankijkt. Uw inzichten zijn waardevol voor het project. We staan nu aan de vooravond van het project. Uw ideeën gebruiken we graag bij het uitwerken van het stedenbouwkundig plan.

U kunt op 3 manieren reageren:

  • – door deel te nemen aan een online inloopavond
  • – door een digitaal reactieformulier in te vullen
  • – door uw reactie te geven in een gesprek met de betrokken wethouder(s). Een afspraak hiervoor kunt u maken via het collegesecretariaat, tel. 140180.

Op 15 december is er een online inloopavond over de uitgangspunten en het stedenbouwkundig plan.

Op woensdag 15 december start om 19.30 uur een presentatie via het beeldscherm van uw computer of tablet. Om ongeveer 20.00 uur kunt u vragen stellen via de chatfunctie. We proberen zoveel mogelijk vragen te beantwoorden tijdens de bijeenkomst. De vragen beantwoorden we ook in het verslag, dat van de participatieprocedure wordt gemaakt.

Zo meldt u zich aan voor de online inloopavond

  • – U stuurt uiterlijk op 14 december een email naar kerkdreef@krimpenaandenijssel.nl
  • – Geef aan welke thema’s u belangrijk vindt en in welke straat u woont of werkt
  • – U heeft de keuzes uit de thema’s: wonen, parkeren en groen.
  • – Vervolgens krijgt u op 15 december een link in uw email waarmee u kunt deelnemen aan de inloopavond.

Tussen 1 en 22 december kunt u het digitale reactieformulier invullen

Daarnaast geven wij u de mogelijkheid uw mening te geven via een digitaal formulier. U kunt dit downloaden via www.krimpenaandenijssel.nl/kerkdreef. U slaat het bewerkte document op uw computer op en mailt dit naar gemeente@krimpenaandenijssel.nl.

Bekijk voor dat u reageert eerst de presentatie

We hebben een digitale presentatie gemaakt om u een beeld te geven van onze ideeën voor de plek. U kunt vanaf 1 december de link naar de presentatie vinden via bovenstaande link.

U ontvangt van ons een verslag

Na de inloopavond/participatieprocedure hebben wij wat tijd nodig om alle reacties te verwerken. Wij verwachten u begin volgend jaar te kunnen informeren. U ontvangt dan een samenvatting. Ook hoort u wat we doen met uw voorstellen voor het (stedenbouwkundig) plan. De gemeenteraad stelt het stedenbouwkundig plan vast.

Neem voor vragen contact op met de gemeente

Heeft u vragen over de uitgangspunten en dit stedenbouwkundig plan? Neem dan via het telefoonnummer 140180 contact op met Henry Dijk van de gemeente Krimpen aan den IJssel.

Heeft u belangstelling voor een woning op deze plek ?

Op dinsdag 28 december organiseren de initiatiefnemers vanaf 19.00 uur via Teams een online informatieavond over het CPO-project. Deze avond is bedoeld voor geïnteresseerden die in deze woonwijk willen wonen. Aanmelden voor deze Teams-bijeenkomst kan via nomwijkkrimpen@gmail.com.