Bibob-beleidslijn Krimpen aan den IJssel

28 mei 2019

De burgemeester respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel (ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft) hebben besloten de ‘Bibob-beleidslijn gemeente Krimpen aan den IJssel voor de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur’ vast te stellen. Dit besluit treed in werking op de dag na bekendmaking.