Besluit vaststelling eerste wijziging afvalstoffenverordening

2 juni 2020

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken bekend dat de gemeenteraad op 28 mei 2020 heeft besloten tot vaststelling van de eerste wijziging van de Afvalstoffenverordening Krimpen aan den IJssel. De gewijzigde verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking. Het besluit ligt voor een ieder ter inzage bij het Publiekscentrum in het raadhuis (Raadhuisplein 2). De verordening kan ook worden ingezien via het register met verordeningen en reglementen op www.krimpenaandenijssel.nl/verordeningen.