Besluit aanwijzing Digitaal Opkopers Register

21 mei 2019

De burgemeester heeft, gelet op artikel 2, tweede lid van het Uitvoeringsbesluit van artikel 437, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht, alsmede het bepaalde in artikel 2:67 van de algemene Plaatselijke Verordening op 8 mei 2019 besloten het “Besluit Aanwijzing Digitaal Opkopers Register (DOR)” vast te stellen. Dit besluit treed in werking op 1 juni 2019.