Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)

21 februari 2023

Uit onderzoek van team Burgerzaken is gebleken dat onderstaande persoon niet heeft voldaan aan zijn verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende persoon is per 3 januari 2023 uitgeschreven uit de BRP:

Naam en voorletter(s) geboortedatum           adres

Sharmarke Mose Ali              01-01-1998                 Wethouder Brouwerstraat 60

De volgende personen zijn per 24 januari 2023 uitgeschreven uit de BRP:

Naam en voorletter(s) geboortedatum           adres

Niehorster T.                          01-08-1976                 Sportsingel 36, 2924 XN

Vatreš H.                                29-04-2009                 Sportsingel 36, 2924 XN

Vatreš Z.A.                             22-11-2010                 Sportsingel 36, 2924 XN

Victoria R.N.                           04-01-1994                 van der Hoopstraat 100, 2921 LD

Jovanovic L.                           19-10-2005                 Spiritoso 17, 2925 BM

Chiheb A.                               21-01-1998                 Hyacint 8, 2925 EP

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. De termijn gaat 1 dag na deze publicatie in.