Bekendmaking wijziging Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

22 maart 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel maakt bekend dat zij op voorstel van het algemeen bestuur de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond hebben gewijzigd. De wijziging treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het gemeenteblad van de Gemeente Rotterdam waarin deze regeling wordt geplaatst.