Bekendmaking vaststelling Algemene Plaatselijke Verordening 2020

27 oktober 2020

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken bekend dat de gemeenteraad op 15 oktober 2020 heeft besloten tot vaststelling van de Algemene Plaatselijke Verordening Krimpen aan den IJssel 2020 en gelijktijdige intrekking van de Brandbeveiligingsverordening 2010.

De Algemene Plaatselijke Verordening 2020 en het besluit tot intrekking van de Brandbeveiligingsverordening 2010 treden in werking op de dag na bekendmaking. De verordening kunt u inzien onder de verordeningen en reglementen op www.krimpenaandenijssel.nl of op www.overheid.nl.