APV verleend: een Lichtjesavond voor iedereen die iemand wil gedenken, op 19 februari 2019 op Begraafplaats Waalhoven

22 januari 2019

Burgemeester en wethouders hebben toestemming verleend voor:

  • een Lichtjesavond voor iedereen die iemand wil gedenken, op 19 februari 2019 op Begraafplaats Waalhoven van 19.30 uur tot 20.30 uur en Begraafplaats IJsseldijk van 20.30 uur tot 21.30 uur.  

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit tot vergunning verzonden is een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam.
U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.