APV verleend: 25 sandwichborden van 1 tot en met 11 mei, van 6 tot en met 18 mei en van 10 tot en met 29 juni 2019

7 mei 2019

Burgemeester en wethouders hebben toestemming verleend voor:

  • 20 sandwichborden van 1 tot en met 11 mei 2019
  • 20 sandwichborden van 6 tot en met 18 mei 2019
  • 20 sandwichborden van 10 tot en met 29 juni 2019

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit tot vergunning verzonden is een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam.
U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.