APV vergunning verleend voor het afleveren van kindervuurwerk vanuit pand Stormpolderdijk gedurende het hele jaar tot 1 juli 2026

20 juli 2021

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor:

  • Het afleveren van kindervuurwerk vanuit pand Stormpolderdijk gedurende het hele jaar tot 1 juli 2026.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam. U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.