Aanwijzingsbesluit toezichthouder Krimpen aan den IJssel

12 juli 2019

De burgemeester van de gemeente Krimpen aan den IJssel en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel maakt bekend dat op 25 juni 2019 is besloten dat:

De heer X. Leijnse  is aangewezen als toezichthouder: 

 •  Drank – en Horecawet;
 •  Algemene Plaatselijke Verordening;
 • Havenverordening; 
 • Afvalstoffenverordening; 
 • Marktverordening; 
 • Wet op de Kansspelen;  
 • Wet Basisregistratie Personen. 

De heer F. van Pelt is aangewezen als toezichthouder: 

 • Drank – en Horecawet;
 • Algemene Plaatselijke Verordening;
 • Havenverordening; 
 • Afvalstoffenverordening; 
 • Marktverordening; 
 • Wet op de Kansspelen;  
 •  Wet Basisregistratie Personen. 

En de heer T. van der Loos  is aangewezen als toezichthouder: 

 • Algemene Plaatselijke Verordening; 
 • Havenverordening;
 • Afvalstoffenverordening; 
 • Marktverordening;
 • Wet op de Kansspelen;
 • Wet Basisregistratie Personen. 

Daarnaast de heren X. Leijnse, F. van Pelt en T. van der Loos aan te wijzen als toezichthouders en handhavers Openbare Ruimte (Domein 1). De heren X. Leijnse, F. van Pelt en T. van der Loos zijn werkzaam als particuliere Bijzondere Opsporingsambtenaar Domein 1 bij Handhaving Support B.V.

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking.