Aanwijzingsbesluit gemeentearchivaris

18 februari 2020

De burgemeester van de gemeente Krimpen aan den IJssel en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel maakt bekend dat op 1 januari 2020 is besloten:  

  • de heer S. Janzing, werkzaam bij het Streekarchief Midden-Holland (SAMH), als gemeentearchivaris aan te wijzen.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van publicatie een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel, postbus 200, 2920 AE te Krimpen aan den IJssel. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.