Aanwijzingsbesluit 4 mei 2020

5 mei 2020

Aansluitend op de noodverordening COVID-19 29 april 2020 is een nieuw aanwijzingsbesluit vastgesteld.

Hier zijn specifieke gebieden en locaties aangewezen die onder de noodverordening vallen en worden aangeleverd door de gemeenten in de regio. Op 4 mei is een nieuw aanwijzingsbesluit door de voorzitter vastgesteld. Het aanwijzingsbesluit gaat per direct in en is hieronder in te zien.

Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties COVID-19 VRR van 4 mei 2020.

Bijlage aanwijzingsbesluit gebieden en locaties COVID-19 VRR van 4 mei 2020.