Aanwijzingsbesluit 31 maart 2020

1 april 2020

Aansluitend op de noodverordening COVID-19 30 maart 2020 is er ook een aanwijzingsbesluit vastgesteld door de voorzitter van veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Hier zijn specifieke gebieden en locaties aangewezen die onder de noodverordening vallen. Het aanwijzingsbesluit gaat per direct in en is hieronder in te zien.