Aanwijzingsbesluit 30 juni 2020

1 juli 2020

Aansluitend op de noodverordening COVID-19 15 juni 2020 is een nieuw aanwijzingsbesluit vastgesteld.

Hier zijn specifieke gebieden en locaties aangewezen die onder de noodverordening vallen en worden aangeleverd door de gemeenten in de regio. Op 30 juni is een nieuw aanwijzingsbesluit door de voorzitter vastgesteld.  Het aanwijzingsbesluit gaat per direct in en is hieronder in te zien.

Getekend Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties COVID-19 VRR van 30 juni 2020

Getekende Bijlage aanwijzingsbesluit COVID-19 lijst d.d. 30 juni 2020