Aanwijzingsbesluit 30 april 2020

1 mei 2020

Aansluitend op de noodverordening COVID-19 29 april 2020 is een nieuw aanwijzingsbesluit vastgesteld.

Hier zijn specifieke gebieden en locaties aangewezen die onder de noodverordening vallen en worden aangeleverd door de gemeenten in de regio. Op 30 april is een nieuw aanwijzingsbesluit door de voorzitter vastgesteld. Het aanwijzingsbesluit gaat per direct in en is hieronder in te zien.