Aanwijzingsbesluit 2 juli 2020

3 juli 2020

Aansluitend op de noodverordening COVID-19 1 juli 2020 is een nieuw aanwijzingsbesluit vastgesteld.

Hier zijn specifieke gebieden en locaties aangewezen die onder de noodverordening vallen en worden aangeleverd door de gemeenten in de regio. Op 2 juli is een nieuw aanwijzingsbesluit door de voorzitter vastgesteld.  Het aanwijzingsbesluit gaat per direct in en is hieronder in te zien.

Getekend Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties COVID-19 VRR van 2 juli 2020

Getekende Bijlage aanwijzingsbesluit COVID-19 lijst d.d. 2 juli 2020