Aanwijzingsbesluit 17 juli 2020

20 juli 2020

Aansluitend op de noodverordening COVID-19 15 juli 2020 is een nieuw aanwijzingsbesluit vastgesteld.

Hier zijn specifieke gebieden en locaties aangewezen die onder de nooderordening vallen en worden aangeleverd door de gemeenten in de regio. Op 17 juli is een nieuw aanwijzingsbesluit door de voorzitter vastgesteld.  Het aanwijzingsbesluit gaat per direct in en is hieronder in te zien.

Getekend aanwijzingsbesluit gebieden en locaties COVID-19 VRR van 17 juli 2020

Bijlage aanwijzingsbesluit COVID-19 lijst d.d. 17 juli 2020