Aanwijzingsbesluit 12 mei 2020

3 november 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maakt bekend op 27 oktober 2020 het besluit tot wijziging van het “Aanwijzingsbesluit toezichthouders en (toezichthoudende) bevoegdheden Gemeente Krimpen aan den IJssel 2020”, vastgesteld in de collegevergadering van 12 mei 2020, te hebben vastgesteld. Dit besluit treedt in werking een dag na bekendmaking.