Aanwijzing collectieve festiviteiten 2022

22 maart 2022

Op grond van artikel 4:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) kunnen burgemeester en wethouders per kalenderjaar dagen of dagdelen aanwijzen waarop ten behoeve van collectieve festiviteiten de geluidsnormen als bedoeld in artikel 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) niet gelden. Er mag dan dus meer geluid geproduceerd worden dan anders, waarbij wel overmatige hinder moet worden voorkomen.

Onder een collectieve festiviteit wordt verstaan een festiviteit die niet specifiek aan één of een klein aantal inrichtingen is verbonden, zoals bijvoorbeeld Koningsdag.

 

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken bekend dat zij hebben besloten voor het jaar 2022 de volgende dagen aan te wijzen: 27 april 2022 (Koningsdag) en 31 december 2022 (Oud en Nieuw). De aanwijzing geldt voor beide dagen voor de gehele gemeente.

 

Ontheffing sluitingstijd

Gelet op het bijzondere karakter van beide dagen heeft de burgemeester op grond van artikel 2:29 besloten om ontheffing sluitingstijd te verlenen en wel in de nacht van 27 april 2022 op 28 april 2022 tot 03.00 uur en in de nacht van 31 december 2022 op 1 januari 2023 tot 06.00 uur.