Aanstellingsbesluit verkeersregelaars Gemeente Krimpen aan den IJssel 2021

21 mei 2021

De burgemeester heeft op 18 mei 2021 de hierna genoemde opgeleide verkeersregelaars van Stichting Activiteiten Oud Krimpen met een geldige aanstellingspas, voor het regelen van verkeer op de openbare weg en/of voor de inzet bij evenementen op gemeentelijk grondgebied aangesteld: B. Meijers, D. Mozes, W. Jansen, J. Groen, M. Spinhoven en C. van der Sluis. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.