Omgevingsvergunning aangevraagd voor Oude Tiendweg 23: het aanvragen van een inrit naar de woning

17 mei 2022

Aangevraagd

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Oude Tiendweg 23 (2921 AM): het realiseren van een inrit naar de woning (datum ontvangst: 11 april 2022).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.

Kijk op zoek.officielebekendmakingen.nl voor alle officiƫle bekendmakingen.