Vergunning verleend voor Linde 16: het realiseren van een zij-aanbouw aan de woning
Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen
Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen
Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen
Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen
Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen
Verkeersbesluit tijdelijke bushaltes Van Ostadelaan
Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen
Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen
Ventvergunning verleend aan het IJsmanneke voor 2021
Standplaatsvergunning verleend voor de Pizzabus
Bekendmaking vervroeg stemmen stembureaus
Bekendmaking vooropening en stemopneming briefstembureau
Bekendmaking afgiftepunten briefstemmen
Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen
Verkeersbesluit Capelle: Afsluiten toerit Nijverheidstraat naar Algeraweg
Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen
Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen
Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen
Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen
Stemmen bij volmacht, Tweede Kamer verkiezingen 2021
Stemmen met een kiezerspas, Tweede Kamer verkiezingen 2021
Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen
APV verleend voor 25 sandwichborden van 4 tot en met 18 maart 2021.
Verkeersbesluit tijdelijke maatregelen fase 6 project “de Grote Kruising”
Verkeersbesluit rotonde Krimpenerbosweg – Vijverlaan
Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen
Ventvergunning verleend aan het IJsmanneke voor 2020
Bekendmaking Wet Geluidhinder
Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo Krimpen aan den IJssel 2020
Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen
Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen
APV verleend voor het inzamelen van kleding aan de Hartstichting in het 4e kwartaal van 2021.
APV verleend voor het inzamelen van kleding aan het Ronald MCDonald Kinderfonds in het 3e kwartaal van 2021.
Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen
APV verleend voor het inzamelen van kleding aan de Stichting KOVAMO in het 1e kwartaal van 2021.
APV verleend voor het inzamelen van kleding aan Jantje Beton in het 2e kwartaal van 2021.
Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen
Reservering extra parkeerplaatsen elektrische auto
APV verleend voor 25 sandwichborden van 17 tot en met 24 december 2020.
Intrekken Noodverordening COVID-19 18 november 2020
Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen
Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen
Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen
Noodverordening COVID-19 18 november 2020
Noodverordening COVID-19 6 november 2020
Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen
Verkeersbesluit instellen verschillende verkeersmaatregelen voor autoverkeer Ouverturelaan
Noodverordening COVID-19 4 november 2020
Aanwijzingsbesluit 12 mei 2020