Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen
Vergunning ontvangen voor Jan Steenstraat 44: het vergroten van de woning
Omgevingsvergunning Memlingstraat 2: het brandveilig gebruiken van de school
Denkt u mee over de ontwikkeling van woningbouw op de kerkdreef.
Reservering algemene gehandicaptenparkeerplaats Kortlandstraat 88
Reservering algemene gehandicaptenparkeerplaats Groenendaal 81
Besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai ongewijzigd vastgesteld, gemeente Krimpen aan den IJssel
Ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluherziening Geluid Industrieterrein IJsseldijk’ en ontwerpbesluit hogere waarden ter inzage
Reservering algemene gehandicaptenparkeerplaats Orchidee 14
Reservering parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s – Belcantodreef 59, Ariane
Reservering algemene gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Weegbree 139
Intrekken besluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Violier 1
Openbare bekendmaking ontwerp beschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure
Vastgesteld bestemmingsplan Centrum-Zuid
Reservering parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s ter hoogte van de Lekdijk 170
Intrekken besluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Hoogstade 11
Intrekken besluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Kievitstraat 38
Intrekken besluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Rondweg 307
Omgevingsvergunning en hogere grenswaarden besluit Noorderstraat 23a (winkel) Kortlandstraat 36 (woning)
Reservering tweede parkeerplaats voor het opladen van elektrische auto’s
Reservering parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s voor het appartementencomplex Vijverlaan 560-601
Verlenging beslistermijn voor de uitbreiding van het bedrijfsgebouw aan de Haven 1
Verlenging beslistermijn tvoor het realiseren van een bierbrouwerij in het pand aan de Van Utrechtwrh 26
Reservering algemene gehandicaptenparkeerplaats
Intrekken besluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Griseldahof 7
Intrekken besluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Groenendaal 81
Intrekken besluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Gouden Regen 46
Verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: Raadhuisplein 2
Verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: Industrieweg 2c
Verleende omgevingsvergunning voor Weteringssingel 2a en 2b
Vergunning verleend voor Marathon 32: het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
Vergunning verleend voor Rode Klaver 17: het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
Vergunning verleend voor winkelcentrum De Olm, tussen Populierenlaan 124 en 122a: het realiseren van een tijdelijke inrit voor 5 jaar
Vergunning verleend voor Kortlandstraat 57: het vervangen van de berging in de achtertuin van de woning
Vergunning verleend voor Hoflaan 6: het realiseren van een dakopbouw achter op de woning
Vergunning verleend voor Vrijhof 8: het realiseren van een uitbouw aan de zijkant van de woning
Vergunning verleend voor Sleedoornlaan 26: voor het gebruik van het perceel Sleedoornlaan 26 te Krimpen aan den IJssel
Vergunning verleend voor Zilverschoon 44: het vergroten van de dakkapel aan de voorzijde op de woning
Vergunning verleend (verlengd) voor IJsseldijk 104: het verhogen van het dak met een dakkapel aan de voorzijde
Reservering parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s – Landgoed Vlisteren
Vergunning verleend voor Fuutstraat 15: het realiseren van een uitbouw aan de voorzijde van de woning
Vergunning verleend voor Memlingstraat 6: het realiseren van een dakopbouw op de woning
Vergunning verleend voor Jozef Israëlsstraat 13: het realiseren van een zijuitbouw en een vooraanbouw bij de woning
Vergunning verleend voor Wulpstraat 23: het realiseren van een dakopbouw met dakkapel aan de voorzijde op de woning
Vergunning verleend voor Schepenstraat 17-31: het vervangen van de balkonhekken en schotten van het gebouw
Openbare bekendmaking ontwerp omgevingsvergunning Noorderstraat 23a  en Kortlandstraat 36
Vergunning verleend voor Parkhof 13: het plaatsen van een dakopbouw aan de voorzijde van de woning
Reservering parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s op de parkeerplaats op de parkeerplaats Rotterdamseweg 30b
Reservering parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s op de parkeerplaats naast hoek Hoflaan 79/Hofje van Pauw
Reservering parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s op de parkeerplaats bij Zeevaart/Middenweteringflat
1 2 3 6