Vergunning ontvangen voor Burgemeester Aalberslaan 96: het plaatsen van reclame en het vervangen van de dakconstructie bij het tankstation
Vergunning ontvangen voor Wilhelminahoeve 9: het realiseren van een uitbouw aan de zijkant van de woning
Vergunning ontvangen voor Zonnebloem 7: het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning
Vergunning ontvangen voor Pluim-es 100: het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
Vergunning verleend voor Belcantodreef 27: het realiseren van een dakopbouw op de woning
Vergunning ontvangen voor Cantharel 14: het realiseren van een grotere dakkapel aan de voorzijde
Vergunning ontvangen voor Burg. Lepelaarssingel 9: het uitbreiden en veranderen van de woning
Vergunning ontvangen voor Krimpenerbosweg 4: het brandveilig gebruik van de te vestigen buitenschoolse opvang
Vergunning ontvangen voor Gaspeldoorn 18: het realiseren van een berging aan de zijkant van de woning
Kennisgeving concept-saneringsprogramma Lekdijk en de Slikslootstraat, Krimpen aan den IJssel
Vergunning ontvangen voor Rotterdamseweg 67: het realiseren van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning
Vergunning verleend voor Memlingstraat 2: het uitbreiden van de bestaande school
Vergunning verleend voor Burgemeester Aalberslaan 150: het realiseren van een dakopbouw op de woning
Vergunning verleend voor C.G. Roosweg (sectie A nr. 6704) ter hoogte van de grote kruising: reconstructie van de grote kruising met bushalte zuidzijde
Vergunning ontvangen voor De Lairessestraat 12: het plaatsen van een zadeldak met dakkapel aan de voorzijde
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Vergunning verleend voor De Korf 60: het brandveilig gebruiken van het Kinderdagverblijf
Vergunning verleend voor Stormsweg 9: het wijzigen van de situering van de reeds op 4-8-2020 vergunde bedrijfshal
Vergunning verleend voor tussen de Rotterdamseweg en de C.G. Roosweg: het plaatsen van een geluidscherm
Vergunning ontvangen voor Jozef Israëlsstraat 13: het realiseren van een overkapping rondom de woning
Vergunning ontvangen voor Griendstraat 11: plaatsen betonnen erfafscheiding met begroeiing
Vergunning verleend voorProject grote kruising (Algera corridor) waterpartij naast Bella Milano (sectie b nr. 9414): de waterpartij wordt gedeeltelijk
Vergunning ontvangen voor Jozef Israëlsstraat 13: het realiseren van een overkapping rondom de woning
Vergunning ontvangen voor Griendstraat 11: plaatsen betonnen erfafscheiding met begroeiing
Vergunning ontvangen voor Mesdagstraat 17: het realiseren van een dakopbouw op de woning
Vergunning ontvangen voor IJsseldijk 458: het realiseren van een dakopbouw op de woning
Vergunning ontvangen voor Stormsweg 9: het met 3 meter naar achteren verplaatsen van de onlangs vergunde loods
Vergunning ontvangen voor Burgemeester Aalberslaan 119: het realiseren van een dakopbouw op de woning
Vergunning ontvangen voor Burgemeester Aalberslaan 150: het realiseren van een dakopbouw met dakkapellen op de woning
Vergunning verleend voor Lekdijk 198: het stabiliseren van de fundering van de woning
Vergunning verleend voor Pluim-es 69: het plaatsen van een berging in de achtertuin
Publicatiebesluit Handhavingsbeleid Digitaal Opkopers Register
Vergunning ontvangen voor Krimpenerhout: het realiseren van speelvoorzieningen
Vergunning verleend voor Populierenlaan 83: het realiseren van een dakopbouw aan de achterzijde van de woning
Vergunning verleend voor Burg. Bulderboulevard 2: het realiseren van een dakopbouw met dakkapel en het wijzigen van de gevel van de woning
Vergunning verleend voor Lage Vijver 1: het plaatsen van een hekwerk bij het kinderdagverblijf
Vergunning ontvangen voor Pluim-es 69: het plaatsen van een berging in de achtertuin
Vergunning ontvangen voor Lekdijk 198: het stabiliseren van de fundering van de woning
Vergunning verleend voor Noorderstraat 34: het renoveren van de woning en het realiseren van een dakopbouw op de bestaande aanbouw
Vergunning verleend voor Lekdijk 45: het plaatsen van 2 vlaggenmasten
Vergunning ontvangen voor Memlingstraat 2: het uitbreiden van de school
Vergunning ontvangen voor Lage Vijver 1: het plaatsen van een hekwerk bij het kinderdagverblijf
Vergunning ontvangen voor Belcantodreef 27: het realiseren van een dakopbouw
Vergunning ontvangen voor F. Bolstraat 7: het realiseren van een dakopbouw met dakkapel aan de voorzijde van de woning
Vergunning verleend voor Middenwetering 227: het uitvoeren van catering aan huis
Vergunning verleend voor Fuutstraat 13: het realiseren van een kap met een dakkapel aan de voorzijde van de woning
Vergunning verleend voor Stad en Landschap 22: het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
Vergunning verleend voor Vincent van Goghlaan 30a: het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en een dakopbouw aan de achterzijde van de woning
Vergunning verleend voor Fidelio 8: het realiseren van een dakopbouw
Vergunning verleend voor Weegbree 139: het realiseren van een uitbouw aan de achterzijde van de wonin