Melding voor een klein evenement ontvangen voor: Een buurtbarbecue op garageplein bij Dr. W.M. Blomsingel op 13 september 2019
Besluit aanwijzing Digitaal Opkopers Register
Mandaat-, machtiging en volmachtbesluit inzake de uitvoering beschermd wonen 2018 t/m 2020
Melding voor een klein evenement ontvangen voor: de Verwonderdag in de Tuyter
Melding voor een klein evenement ontvangen voor: een kleedjesmarkt op de parkeerplaats van Bloemrijk op 8 juni 2019
Melding voor een klein evenement ontvangen voor: een buurtbarbecue in de Steenbakkersstraat op 28 september 2019
Verkeersbesluit afsluiting fietspad Nieuwe Tiendweg
Verkeersbesluit verkeersafsluiting Schaardijk
Besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai en bestemmingsplan Meerkoetstraat ongewijzigd vastgesteld
Vergunning aangevraagd voor nabij Waardzicht: het realiseren van een tijdelijke bouwweg langs Waardzicht
Vergunning aangevraagd voor Raadhuisplein 116: het plaatsen van een winkelwagenstalling op het parkeerterrein ten behoeve van de supermarkt
Vergunning aangevraagd voor Winkelcentrum De Korf: herontwikkeling van het winkelcentrum
Vergunning aangevraagd voor Burgemeester Aalberslaan 96: het vervangen van de luifel en het dak van het pompstation
Vergunning aangevraagd voor Koningin Wilhelminaplein 5: herontwikkeling kantoor naar een nieuw kantoor en de renovatie naar een woonhuis
Vergunning aangevraagd voor C.G. Roosweg 2: het vervangen van de luifel van het tankstation
Vergunning aangevraagd voor IJsseldijk 126: het realiseren van een inrit vanuit de Wilhelminahoeve
Verkeersbesluit tijdelijke afsluiting fietspad wethouder Hoogendijk-Tunnel
Verkeersbesluit kruising Cornelis Gerardus Roosweg – Industrieweg – Nieuwe Tiendweg
Vergunning aangevraagd voor De Twee Sluizen 2, kavel 2 – Project “De Wilgen”: het realiseren van een nieuwe vrijstaande woning
Vergunning aangevraagd voor Raadhuisplein 116: het wijzigen van de gevel in verband met een nieuwe supermarkt
Vergunning aangevraagd voor Noorderstraat 70: het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
1 8 9 10