Agenda adviesraad Sociaal Domein

4 september 2019

Op dinsdag 3 september vergadert de adviesraad Sociaal Domein van 19.45 tot 22.00 uur in De Specialiteit, Patrijzenstraat 57.

Tijdens het informatieve deel van de vergadering bespreekt de adviesraad de volgende punten: beleidsplan Sociaal Domein 2020 – 2024, financiën Sociaal Domein en begroting 2020, mededelingen, right to Challenge, klanttevredenheidsonderzoek en de herbenoeming van de secretaris.

Tijdens het huishoudelijke deel worden de volgende onderwerpen besproken: verslag 25 juni 2019, ingekomen en uitgegane stukken, actualiteit en agendapunten voor volgende vergadering.

Voor meer informatie kunt u mailen met de secretaris van de adviesraad: de heer Veenema via secretaris@adviesraadsociaaldomeinkrimpen.nl.