Afvalinzameling rondom de feestdagen

17 december 2019

Vanwege de feestdagen verloopt de afvalinzameling net even anders dan normaal. Zo sluiten we containers tijdelijk en worden de containers op andere momenten geleegd. Containers die u opent met een afvalpas blijven toegankelijk.

Sluiting prullenbakken en hondenpoepbakken

Om schade door vuurwerk te beperken worden vanaf week 51 de prullenbakken en hondenpoepbakken in de gemeente afgesloten. In de week na de jaarwisseling worden ze weer geopend. Wij verzoeken u uw afval in deze periode mee naar huis te nemen en weg te gooien in uw containers.

Sluiting papier- en textielcontainers

Binnenkort zijn de containers voor het papier- en textielafval gesloten. De papier- en textielcontainers worden op 27 december afgesloten. Op 2 januari zet Cyclus de papier- en textielcontainers weer open. Als u papier, plastic of textiel kwijt wilt, kunt u hiervoor uw minicontainers gebruiken of het afval naar de Milieustraat brengen.

Voorkom schade aan uw containers

Om schade aan uw container te voorkomen, adviseren wij u deze niet in de openbare ruimte te laten staan rond de jaarwisseling.

Containers met afvalpas blijven toegankelijk De ondergrondse containers (met afvalpas) voor restafval en PMD en de GFT-cocons kunt u rond de jaarwisseling gewoon blijven gebruiken. Let op: zorg dat u geen vuilniszakken en andere materialen naast de containers zet. U riskeert dan een boete van €95,- plus €9,- administratiekosten. Helaas hebben de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) al boetes moeten uitdelen aan inwoners.

Tijdelijke sluiting Blipverts

De Blipverts die op diverse plekken in de gemeente staan (onder andere bij winkelcentra) gaan van 27 december tot en met 3 januari dicht. Vanaf 4 januari kunt u inktcartridges, batterijen, spaarlampen, cd’s, dvd’s, telefoons, adapters en alle overige apparaten weer kwijt in de Blipverts. Kijk voor een blipvert in uw buurt op www.mijnblipvert.nl.  

Vuurwerkafval

Gebruik de vuurwerkafvalzak om vuurwerkafval op 1 januari op te ruimen, zodat u het jaar schoon kan beginnen! De zak is gemaakt van extra stevig materiaal en wordt gratis ter beschikking gesteld. De zakken haalt u bij de twee vuurwerkverkooppunten in Krimpen: VZA (Stormpolderdijk 34) en Gego (Slikslootstraat 7a). De gevulde vuurwerkzakken kunt u in een (ondergrondse) restafvalcontainer kwijt.

Andere dagen afvalinzameling

Kijkt u op https://www.mijnafvalwijzer.nl/ of download de app ‘Afvalwijzer’ voor meer informatie over de afvalinzameling rondom de feestdagen.