Afvalinzameling rondom de feestdagen

14 december 2021

Sluiting prullenbakken en hondenpoepbakken

Om schade door vandalisme te beperken worden vanaf week 51 de prullenbakken en hondenpoepbakken in de gemeente afgesloten. In de week na de jaarwisseling worden deze weer geopend. Wij verzoeken u uw afval in deze periode mee naar huis te nemen. U kunt deze weggooien in uw eigen container.

Sluiting papier- en textielcontainers

De papier- en textielcontainers worden vanaf 30 december afgesloten. Vanaf 1 januari zet Cyclus de papier- en textielcontainers weer open. Als u papier, plastic of textiel kwijt wilt, kunt u hiervoor uw minicontainers gebruiken. U kunt ook het afval naar de Milieustraat brengen.

Voorkom schade aan uw containers

Om schade aan uw container te voorkomen, adviseren wij u deze niet in de openbare ruimte te laten staan rond de jaarwisseling.

Ondergrondse containers

De ondergrondse containers (met pas) kunt u rond de jaarwisseling gewoon blijven gebruiken. Let op: zorg dat u geen vuilniszakken en andere materialen naast de containers zet. U riskeert dan een boete van €95,- plus €9,- administratiekosten. Helaas hebben de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) al boetes moeten uitdelen aan inwoners.

Tijdelijke sluiting Blipverts

De Blipverts die op diverse plekken in de gemeente staan (onder andere bij winkelcentra) gaan van 24 december tot en met 3 januari dicht. Vanaf 4 januari kunt u inktcartridges, batterijen, spaarlampen, cd’s, dvd’s, telefoons, adapters en alle overige apparaten weer kwijt in de Blipverts. Kijk voor een blipvert in uw buurt op www.mijnblipvert.nl.

Andere dagen afvalinzameling

Kijkt u op https://www.cyclusnv.nl/ of download de app ‘Afvalkalender Cyclus’ voor meer informatie over de afvalinzameling rondom de feestdagen.

Inleveren kerstboom

U ontvangt € 0,50 als u uw kerstboom inlevert. Het inleveren van kerstbomen kan op 5 januari van 13.00 tot 19.00 uur op het Zwaneneiland ter hoogte van Zwanenkade 73. Ook is het mogelijk om kerstbomen van 13.00 tot 17.30 uur in te leveren op het evenemententerrein bij De Tuyter.

Geen kerstboomverbranding

Vanwege de maatregelen rondom corona vindt er geen kerstboomverbranding plaats. Wij versnipperen de ingeleverde bomen.

Brandveilige feestdagen

Tot slot geven wij u nog tips om veilig uw feestdagen door te komen.

  • Gebruik voor versieringen moeilijk brandbaar versieringsmateriaal. Hang de versiering op met ijzerdraad, dan valt het bij brand niet snel naar beneden.
  • Gebruik geen natuurlijk dennengroen. Dit is zeer brandbaar, zeker als het droog is.
  • Schakel de verlichting altijd uit als u weggaat of gaat slapen of maak gebruik van tijdschakelklokken.