Adviesraad Sociaal Domein

1 oktober 2019

De adviesraad Sociaal Domein vergadert dinsdag 8 oktober van 19.45 tot 22.00 uur in de Specialiteit (Patrijzenstraat 57 te Krimpen aan den IJssel). U bent welkom om hierbij aanwezig te zijn.

In het inhoudelijk deel wordt onder andere de uitkomst GR IJsselgemeenten, het advies Right to challenge. advies Begroting 2020, Jaarplan 2019 en participatie bij Klanttevredenheidsonderzoek besproken. In het huishoudelijk deel komen onder andere de diverse werkgroepen aanbod en wordt informatie uit de achterbannen en de gemeentelijke overleggen gepresenteerd.