Adviesraad Sociaal Domein

16 maart 2021

Op dinsdag 23 maart 2021 vergadert de adviesraad Sociaal Domein van 19.45 tot 22.00 uur online via https://ijsselgemeenten.whereby.com/kamer-1. Tijdens het inhoudelijk deel van de vergadering bespreekt de adviesraad de volgende punten: Presentatie KrimpenWijzer en Krimpens Sociaal Team, terugblik gesprek met burgemeester, Advies Verordening Maatschappelijke Ondersteuning, Advies Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) en afspraken over presentaties Koepel.

Voor meer informatie kunt u mailen met de secretaris van de adviesraad: de heer Veenema via secretaris@adviesraadsociaaldomeinkrimpen.nl.