Aanvullende baggerwerkzaamheden in de wijk Langeland

6 maart 2023

Tussen 8 februari en 1 juli 2023 vinden er baggerwerkzaamheden plaats in Krimpen aan den IJssel. Dit doet De Kuiper Cultuur en Groen B.V. in opdracht van Gemeente Krimpen aan den IJssel in samenwerking met Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur.

Het betreft aanvullende baggerwerkzaamheden in de wijk Langeland voor de gemeente.

Daarnaast worden werkzaamheden voor het hoogheemraadschap (HHSK) uitgevoerd ten behoeve van hoofdwatergangen baggeren ook buiten de gemeente.

De planning is dat de werkzaamheden voor de gemeente eind maart 2023 zijn afgerond en voor het HHSK eind mei 2023.

Klik hier voor de plattegrond.

Baggerwerkzaamheden zijn noodzakelijk

Door bladeren, aangevoerd slib en afkalvende oevers wordt de baggerlaag van watergangen ieder jaar dikker. Door deze laag te verwijderen, voorkomen we dat de watergangen langzaam dichtslibben.  Daarnaast draagt het baggeren bij aan een betere waterkwaliteit en een goede doorstroming.

Werkzaamheden zorgen beperkt voor overlast

Het kan zijn dat het baggeren voor lichte overlast zorgen. Denk aan geluid en materieelbewegingen. Er wordt geprobeerd overlast tot het minimum te beperken.

Werkwijze van het baggeren

De bagger wordt grotendeels naar het weilanddepot vlakbij Tiendweg West 1 te Ouderkerk aan den IJssel verpompt. Een kleiner deel van de vrijkomende bagger transporteren we vanwege milieuhygiëne met een vrachtauto naar een erkende verwerker.

Heeft u vragen?

Bernard Zijderveld is directievoerder namens de gemeente en Hoogheemraadschap. U bereikt hem via bernard.Zijderveld@rps.nl. Ruben Boot is toezichthouder (ruben.boot@rps.nl).

Namens De Kuiper Cultuur & Groen B.V. is Ferry de Kuiper (f.dekuiper@dekuipergroep.nl) uitvoerder en Richard Velis (r.velis@dekuipergroep.nl) projectleider. Voor vragen en/of opmerkingen over dit project kunt u hen via e-mail een bericht sturen. De Kuiper Cultuur en Groen is bereikbaar via telefoonnummer 0183 82 09 20.