Aanslag gemeentelijke belastingen in de brievenbus

18 februari 2022

Vanaf vrijdag 18 februari ontvangt elke belanghebbende (eigenaar en/of gebruiker) het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2022. Op dit biljet staat de WOZ-waarde vermeld en verder de aanslagen voor de onroerende zaakbelastingen (OZB) en de rioolheffing (eigenaarsdeel). In de envelop is ook een belastingflyer 2022 gevoegd. Daarin kunt u de belangrijkste tarieven lezen voor dit belastingjaar.

Nadere informatie over de WOZ-waarde

Op onze website kunt u de WOZ-informatie lezen hoe de waarde ieder jaar opnieuw wordt bepaald. Ook is het mogelijk om het taxatieverslag te bekijken in het WOZ portaal. Daarin kunt u zien hoe de waarde van uw woning of pand tot stand is gekomen.

Waardestijging

In het algemeen geldt dat veel WOZ-waarden behoorlijk zijn gestegen in vergelijking met het vorige jaar. Dit betekent niet automatisch dat u meer OZB betaalt. De tarieven OZB voor woningen zijn dit jaar verlaagd.

Niet eens met de waarde? Bezwaar maken bij gemeente is gratis!

Wij willen net als u dat de WOZ-waarde klopt. Wij hebben veel liever dat u zelf belt, dan dat u daarvoor een bureau inschakelt. Als u ons eerst belt, kijken we samen of de waarde goed is. U kunt eenvoudig via het WOZ-portaal bezwaar maken. Log dan in met uw DigiD-code in het WOZ portaal.

Vragen?

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het team Belastingen, telefonisch via 14 0180 of per e-mail: belastingen@krimpenaandenijssel.nl