Aanbieden van restafval op grondstoffencentrum vanaf 1 april niet meer mogelijk

16 maart 2021

Vanaf 1 april is het niet meer mogelijk om uw restafval aan te bieden op het grondstoffencentrum. De restafvalcontainer op het grondstoffencentrum is uitsluitend bedoeld voor grof huishoudelijk afval dat niet gescheiden kan worden aangeboden in de andere containers. Huisvuilzakken en ander klein huishoudelijk restafval horen hier niet in. Deze kunt u in de (ondergrondse) container voor restafval doen.

Grof huishoudelijk afval mag wel worden aangeboden

De volgende afvalstromen kunt u op het Grondstoffencentrum aanbieden:  elektrische apparaten, frituurvet / frituurolie, gips en gasbeton, glas (flessenglas en vlakglas), groenafval, hout en verduurzaamd hout, IJzer, klein chemisch afval, matrassen, oud papier / karton, piepschuim, plastic hard, plastic zacht, textiel, vloerbedekking, overig grof huishoudelijk afval zoals banken, bedden en stoelen.

De beheerders van het grondstoffencentrum controleren of de verschillende soorten afval juist zijn aangeboden. Zij kunnen u aanwijzingen geven over afvalscheiding en mogen corrigerend optreden. Een ieder is zelf verantwoordelijk voor deponeren van de afvalstoffen in de daarvoor bestemde bakken. 

Afval scheiden blijft belangrijk

Het grondstoffencentrum is ingericht op maximale afvalscheiding. Hierdoor blijft er minder restafval over. Goed gescheiden afval kan grotendeels worden hergebruikt. Met goed scheiden bespaart u grondstoffen, energie, kosten en draagt u bij aan een beter milieu. 

Kijk voor meer informatie over de verschillende soorten afval op: https://www.krimpenaandenijssel.nl/afvalsoorten