Aanbesteding Design & Build “De Groeiplaneet”

31 augustus 2021 Foto van raadhuis

Aan de Populierenlaan 1 in Krimpen aan den IJssel wordt het huidige gebouw, sportzaal “de Populier” gesloopt. Hiervoor wordt een nieuw gebouw gerealiseerd waarin een nieuwe Openbare Basisschool: “de Groeiplaneet” (Stichting Blick op Onderwijs), een nieuwe sportzaal: “De Populier” (Synerkri) én een kinderdagverblijf (KindeRdam) gehuisvest worden.

Het nieuwe gebouw moet door de Opdrachtnemer zowel worden ontworpen, als worden gerealiseerd. De eerste fase van deze aanbesteding is het selecteren van 3 kandidaten voor dit project. Vervolgens maken deze 3 partijen een ontwerp voor “De Groeiplaneet”.  De aanbestedingsstukken en daarbij horende voorwaarden zijn te vinden via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/1c481b0c7bba95f155a8c5b2f386fdae

Wilt u meer informatie over deze aanbesteding of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij Tenderned of stuur een email aan gemeente@krimpenaandenijssel.nl ter attentie van dhr. Johan Baars.