8 Krimpenaren ontvangen een Koninklijke Onderscheiding tijdens Lintjesregen 2021

26 april 2021

Op maandag 26 april heeft burgemeester Martijn Vroom een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan 8 Krimpenaren tijdens de Lintjesregen. Ter gelegenheid van Koningsdag 2021 zijn de heer R. de Jonge, de heer P.F. Warmenhoven, de heer J. van der Lee, mevrouw C. van der Lee, de heer T. de Jong, mevrouw W.G. Brans-Danner, mevrouw W. Speksnijder-Kaat en de heer J. Verloop door Zijne Majesteit de Koning benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit jaar ging de uitreiking door het coronavirus anders dan normaal. Alle Krimpenaren die een onderscheiding hebben gekregen, ontvingen een filmpje waarin burgemeester Martijn Vroom hen feliciteert.

De heer R. de Jonge

De heer R. de Jonge (52 jaar) is sinds 1980 vrijwilliger bij Muziekvereniging Concordia. Hij is sinds 2013 secretaris. De heer De Jonge ondersteunt projecten, evenementen en acties. Ook is hij coördinator van Young Metropole Krimpen. De heer De Jonge is sinds 2001 vrijwilliger bij de Protestantse kerk De Ark/Rank. Daar is hij diaken en jeugdouderling geweest. Ook fungeert hij als missionair ouderling en trompettist in de muziekgroep Vine. Sinds 2011 is de heer De Jonge vrijwilliger bij Muziekschool Krimpen aan den IJssel. Hij zet zich daar in voor schoolprojecten en de muziektheaterproductie in het Isalatheater.

De heer P.F. Warmenhoven

De heer P.F. Warmenhoven (63 jaar) zet zich sinds 1995 in voor Vogelvereniging De Goudvink. Hij was secretaris en penningmeester en is sinds 2014 voorzitter van de vereniging. Ook organiseert hij een jaarlijkse tweedaagse tentoonstelling. En hij werft sponsoren. De heer Warmenhoven was van 2005 tot 2020 vrijwilliger en voorzitter bij winkeliersvereniging de Gouderakse Middenstandvereniging. Sinds 2016 is de heer Warmenhoven vrijwilliger bij het Gemiva huis De Schakel in Moordrecht, een huis voor mensen met een beperking.

De heer J. van der Lee

De heer J. van der Lee (73 jaar) is sinds 1995 vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel. Hij fungeert als financieel adviseur en verzorgt de inning, registratie en controle van de betalingen. Daarnaast draagt hij zorg voor het systeembeheer van de ledenadministratie. Ook is hij sinds 2006 vrijwilliger bij de Protestants Christelijke Ouderenbond. Daar was hij tweede penningmeester. Hij verspreidt het PCOB-magazine, organiseert excursies en verricht hand- en spandiensten. Sinds 2010 is hij vrijwilliger bij Zorgcentrum Crimpenersteyn. De heer Van der Lee is ook sinds 2011 vrijwilliger bij Streekmuseum Krimpenerwaard en sinds 2017 doet hij vrijwilligerswerk bij de IJsseldijkkerk.

Mevrouw C. van der Lee

Mevrouw C. van der Lee (72 jaar) is sinds 1995 vrijwilliger bij de IJsseldijkkerk. Zij doet bezoekwerk, is vrijwilliger bij de bloemendienst en is actief in de catering na de kerkdienst. Sinds 2014 is mevrouw Van der Lee voorzitter en coördinator van de Wijkmedewerkers IJsseldijkkerk. Ook organiseert ze seniorenactiviteiten en helpt ze sinds 2017 bij het op orde brengen van het kerkarchief. Mevrouw Van der Lee is van 2002 tot 2020 vrijwilliger geweest bij Kerkkoor Krimpen. Daar was zij secretaris en bestuurslid. Sinds 2006 is mevrouw Van der Lee vrijwilliger bij de Protestants Christelijke Ouderenbond. Ook doet ze sinds 2007 vrijwilligerswerk voor Zorgcentrum Crimpenersteyn en is ze sinds 2011 vrijwilliger bij Streekmuseum Krimpenerwaard.

De heer T. de Jong

De heer T. de Jong (69 jaar) is van 1993 tot 2010 vrijwilliger geweest bij YMCA Krimpen aan den IJssel. Hij verrichtte daar hand- en spandiensten. Sinds 1995 is hij vrijwilliger bij de IJsseldijkkerk. Daar verricht hij hand- en spandiensten, was hij diaken, is hij organisator van zomer- en wintermarkten, houdt hij toezicht op de verbouwing van de pastorie en is hij Kerkrentmeester. De heer De Jong is sinds 2017 secretaris van Stichting Steun Roma.

Mevrouw W.G. Brans-Danner

Mevrouw W.G. Brans-Danner (82 jaar) was van 2004 tot 2019 bestuurslid van de diaconie Remonstrantse Gemeente Rotterdam. Ook is zij sinds 2004 vertrouwenspersoon. En van 2007 tot 2019 was zij lid van de Kerkenraad. Mevrouw Brans-Danner organiseerde activiteiten, onder andere als voorzitter van de kerstcommissie en was voorzitter van de liturgiecommissie. Ook was zij van 1974 tot 1980 vrijwilliger bij Stichting Hulp Noord-Ierland. En ze was van 2007 tot 2015 bestuurslid/voorzitter van Stichting Ondersteuning Mensen in Knelsituaties.

Mevrouw W. Speksnijder-Kaat

Mevrouw W. Speksnijder-Kaat (77 jaar) is sinds 1990 ondersteuner van haar moeder. Zij regelt alles voor haar moeder. Van 1999 tot 2019 was mevrouw Speksnijder-Kaat algemeen adjunct en tweede penningmeester van koor L’Ésperance. Daarnaast heeft ze zich ingezet voor allerlei activiteiten zoals geldinzamelingsacties, draagt ze bij aan de ziekenomroep Capelle aan den IJssel en stimuleert zij de samenwerking tussen zang- en instrumentale groepen uit de lokale Molukse gemeenschap. Sinds 2011 is mevrouw Speksnijder-Kaat gastvrouw in Streekmuseum Krimpenerwaard en ze collecteert voor het KWF en de Hartstichting.

De heer J. Verloop

De heer J. Verloop (67 jaar) is sinds 1993 voorzitter van Winkeliersvereniging ’t Carillon in Krimpen aan de Lek. Hij levert onder andere een bijdrage aan het tot stand komen van de structuurvisie van de gemeente en werkt mee aan een distributie- en planologisch onderzoek. Ook heeft hij zich ingezet voor het realiseren van het nieuwe marktplein en is hij bedrijfshulpverlener op dat terrein. In 2011 was hij oprichter van de Bouwcommissie ter ontwikkeling van het nieuwe dorpscentrum in Krimpen aan de Lek. Daar was hij tot 2017 adviseur en adviseerde hij over de planvorming van de nieuwbouw, de toegankelijkheid van het winkelcentrum en de inrichting van de openbare ruimte. Ook onderhield hij contacten met partijen en organisaties rondom de ontwikkeling van de ‘Markt van Krimpen’.